sobota, 21 listopada 2015

Ewolucja pojęć

Niewinność bywa rozumiana rozmaicie. Jak w przypadku wielu innych pojęć, do których z powodzeniem stosuje się teorię względności. Wprawdzie Einstein odniósł ją do czasu, który jest umowny. Politycy, jako obywatele w ogólności światli, posiadający umysły ścisłe, rozumujące logicznie, teorię względności postanowili zastosować do większości pojęć. Obecnie względnymi stały się, między innymi:
- uczciwość
- prawdomówność
- niewinność
- pracowitość
- rozumność
- tolerancja
- moralność

Uczciwość jest wprawdzie cechą obowiązującą, pod jednym wszak warunkiem, że pozostaje w zgodzie z potrzebami chwili krewnychiznajomychkrólika.
Prawdomówność. Prawdomówność polega na objawianiu prawdy oczekiwanej przez słuchaczy, nie zaś prawdy rzeczywistej. Można powiedzieć, że prawdomówność zmieniła charakter z realnego na wirtualny.
Niewinność. Niewinność to takie słówko, słóweńko, mówiące o tym, że ktoś nie naruszył z premedytacją prawa. Dzisiaj, jeżeli jednak ktoś naruszył, to należy odpowiednio zmienić prawo tak, by o tym kimś nadal można mówić, że jest niewinny. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że choć nie zmieniła się relacja prawo-niewinność, to zmienił się zwrot na niewinność-prawo.
Pracowitość, krótko mówiąc polega na podpisaniu listy obecności w pracy. Ale tej obecności nie wymaga. Co widać wyraźnie w relacjach medialnych z pracy naszego Parlamentu.
Rozumność. Tu trudno powiedzieć, co kryje się pod tym pojęciem w obecnych, najnowszych czasach. Logika obowiązuje, prawda, ale jest to logika specyficzna, o charakterze indywidualnym, dopasowanym do konkretnej osoby, czy wręcz osobistości. Jeżeli osoba, czy osobistość nie chce posiadać wiedzy, to nie musi. Ale może formułować teorie, zasady, reguły w sposób dowolny, w miarę potrzeby chwili. Zasady te będą powszechnie obowiązujące, bez względu na to, czy inni, rozumni staromodnie, uznają je za zgodne ze stanem wiedzy. Stan wiedzy nie obowiązuje osobistości.
Tolerancja. Przyjmijmy, że mamy dwa wektory, jeden wektor od MY do WY, a drugi od WY do MY. Śmiało nałóżmy jeden na drugi, bo tak powinno to wyglądać: MY-WY, WY-MY, prawda? Teraz jednak okazuje się, że w drugim wektorze ktoś nam podpieprzył strzałkę w punkcie MY. Niby ten, uszkodzony trochę wektor nadal jest, a na oko, to jakby go nie było...

Moralność. Pojęcie obejmujące, ogólnie tę kwestię ujmując, etyczne postępowanie.
Cóż... W szkołach etyka być powinna, ale jej nie ma, zatem moralność jest taka, jakie etyki nauczanie...

Brak komentarzy: